Libero Team

Libero Team d.o.o.

Proizvodni pogon firme Libero Team d.o.o. opremljen je novim savremenim mašinama. Tok proizovodnje i prerade sirovina organizovan je tako da obezbedi kontinualan i što efikasniji rad. Proizvodnja je podeljena na liniju za preradu i pakovanje maslina, zatim na pogon koji se odnosi na preradu zrnastih sirovina i na liniju gde se vrši pakovanje praškastih proizvoda. Izbor savremene i kvalitetne ambalaže, kao i izbor uslova pri kojim će se pakovati krajnji proizvod, doprinose kvalitetu proizvoda koji plasiramo na tržište.

Bundeve Lesnik Masline Masline premium Sampinjoni Slag Ulje