Libero Team Semenke

Bundevske semenke
pečene, slane 40g

Pakovanje: kesica
Transportno pakovanje:
kutija 32 kom.
Bar kod: 8606106601725

Oljušteni suncokret
pečeni, slani 50g

Pakovanje: kesica
Transportno pakovanje:
kutija 32 kom.
Bar kod: 8606106601749

Suncokret u ljusci
pečeni, slani 40g

Pakovanje: kesica
Transportno pakovanje:
kutija 32 kom.
Bar kod: 8606106601701