Primarna ideja privrednog društva Libero Team d.o.o. je kvalitet proizvoda i proizvodnih procesa, kao i zadovoljstvo potrošača i klijenata. U cilju plasiranja visoko kvalitetnog proizvoda na tržište, svi procesi proizvodnje i prerade odvijaju se u skladu sa HACCP sistemom bezbednosti hrane. Visoka očekivanja pri ostvarenju postavljenog cilja temeljimo na koriščenju sopstvene tehnologije i znanja, modrenih tehnoloških procesa, kvaliteta sirovine kao i visoko motivisanom ljudskom potencijalu kreativno usmerenom na razvoj kompanije. Među značajnim obeležjima poslovanja firme Libero Team d.o.o. je kontinuirano ulaganje u razvoj i plasiranje novih i inovativnih proizvoda na tržište. Težimo da budemo najbolji u onome što radimo i svoje poslovanje razvijamo kroz samostalni razvoj kompanije i transparentan odnos sa poslovnim partnerima i zajednicama sa kojima poslujemo.